Pobierz, zainstaluj i testuj Porte.
Wersja: 2014.1.1

Pobierz i zainstaluj Porte

Dokumentacja

Szczegółowy opis funkcjonalny systemu Porte.
Opis instalacji systemu Porte.
Pozytywna opinia WA-PRO

Funkcjonalność systemu Porte

Najważniejsze cechy funkcjonalne systemu Porte

 • System może pracować w jednym z wybranych trybów: b2c (publicznym) lub b2b.
  Tryb b2c udostępnia Twoją ofertę wszystkim użytkownikom internetu. Tryb b2b pozwala na korzystanie z systemu jedynie użytkownikom, posiadającym swoje konto dostępowe.
  Wyboru trybu pracy dokonujesz podczas instalacji systemu.

 • Dane artykułów oraz ceny i rabaty indywidualne klientów są w Porte automatycznie aktualizowane na podstawie danych z programu WF-Mag w interwale czasowym, zdefiniowanym przez administratora. Takie rozwiązanie zapewnia dużą szybkość działania aplikacji bez względu na to, jak wielka jest oferta. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Porte jest natychmiast widoczne w programie WF-Mag. Klient widzi złożone przez siebie zamówienia również w czasie rzeczywistym.

 • Pełna informacja zwrotna z programu WF-Mag dla użytkownika Porte:
  - lista, zawartość i status złożonych zamówień;
  - lista, zawartość oraz stan rozliczenia wystawionych faktur wraz z historią płatności;
  - uzyskane rabaty ogólne i indywidualne;
  - maksymalny limit kupiecki oraz stan jego wykorzystania.

 • Integracja z funkcjami programu WF-Mag:
  - obsługa grup cenowych kontrahentów;
  - obsługa promocji;
  - obsługa zamienników;
  - obsługa towarów powiązanych;
  - obsługa priorytetu zamówień;
  - obsługa programu lojalnościowego;
  - odczyt obrazków w sposób zgodny z konfiguracją w WF-Mag.

 • Funkcje wykraczające poza funkcjonalność programu WF-Mag, między innymi:
  - możliwość wyboru prezentacji oferty pomiędzy listą a kartami artykułów;
  - możliwość własnej konfiguracji cenowej oferty;
  - możliwość podpinania 15 różnych pól, dotyczących artykułów oraz zdefiniowania własnego nazewnictwa tych pól;
  - możliwość zdefiniowania własnej nazwy dla korzenia drzewka kategorii jednopoziomowych (w programie WF-Mag jest "Ogólna");
  - możliwość zdefiniowania własnych nazw dla drzewek kategorii (w programie WF-Mag jest "Kategorie" i "Kategorie wielopoziomowe") oraz prezentacji tych nazw użytkownikom Porte;
  - prezentowanie użytkownikowi aktualnego statusu jego zamówień;
  - obsługa nowości;
  - obsługa kosztów dostawy;
  - możliwość zdefiniowania własnego sposobu sortowania obrazków;
  - możliwość wyszukiwania we wszystkich polach jednocześnie;
  - możliwość odłączania zbędnych gałęzi drzewa kategorii wielopoziomowych;
  - możliwość nadawania nazw gałęziom drzewa kategorii wielopoziomowych innych, niż w programie WF-Mag;
  - możliwość dołączenia każdego artykułu do wielu gałęzi drzewa kategorii wielopoziomowych;
  - prezentacja wyprzedaży;
  - możliwość ustawienia statusu artykułu jako "zawsze dostępny".

 • Duże możliwości konfiguracji, umożliwiające dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy:
  - system parametrów globalnych, sterujących pracą systemu;
  - system ustawień dla grup klientów;
  - system uprawnień użytkowników, obsługiwany poprzez grupy uprawnień.

 • Bogaty system raportowania i zarządzania administracyjnego, między innymi:
  - śledzenie historii sesji i zdarzeń;
  - zarządzanie koszykami i zamówieniami;
  - ranking aktywności użytkowników;
  - ranking popularności artykułów.

 • Możliwość eksportu oferty do pliku tekstowego:
  Uprawniony użytkownik może samodzielnie wyeksportować ofertę sklepu do pliku tekstowego.

 • Dzięki naturalnej integracji ze środowiskiem MS Windows oraz platformą MS SQL Server, system cechuje wysoka stabilność oraz duża szybkość działania.
  Wykorzystanie serwera www MS Windows (IIS) umożliwia instalację systemu na dowolnym komputerze firmowym. Oznacza to całkowitą niezależność od providerów internetowych.

Kompletny opis funkcjonalności oraz konfiguracji dostępny jest w szczegółowym opisie funkcjonalnym systemu Porte.
Prosimy również o zapoznanie się z historią zmian funkcjonalnych w kolejnych wydaniach Porte.

Wersje dedykowane

 • Jeżeli funkcjonalność standardowej wersji Porte nie jest dla Ciebie wystarczająca i chciałbyś, aby zostały w niej uwzględnione specyficzne potrzeby Twojej firmy, dostarczymy Ci dedykowaną wersję systemu.
  Wersje dedykowane wykonujemy na podstawie odrębnego zamówienie na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Copyright © "helper" Sławomir Hałka